บริษัท เดลต้า (ประเทศไทย)

บริษัทได้รับความไว้วางใจจากบริษัท เดลต้า (ประเทศไทย) ซึ่งเป็นโรงงานผลิตสินค้าด้านอิเลคโทรนิคชั้นนำ ณ. ที่นิคมฯ เวลโกว์ โดยเลือกใช้สินค้าของเราเพื่อพัฒนาสายการผลิตให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้น โดยใช้ชื่อว่า "Smart soldering project "
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของทางฝ่ายบริหาร และทางบริษัทยังได้รับความไว้วางใจอีกครั้งจากบริษัทเดลต้า ณ. โรงงานที่นิคมฯ บางปู ทางบริษัทมีความยินดีอย่างยิ่งที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาครั้งนี้ และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่มอบความไว้วางใจให้กับทางบริษัทครับ
shadow image
footer image