Savvi Ari4

ส่งไปอีก 2 โครงการ 2 ทำเล สำหรับ 4 ห้องตัวอย่าง Savvi Ari4 (1 Bed & 2 Bed) & Savvi Phahol 2 (1 Bed & 2 Bed) ที่ยังให้ความไว้วางใจกับทางบริษัท ในการวางระบบ #smarthome , #FIBARO แต่แหมโครงการที่ สอง จะแถมระบบแบบเดิมๆ เหมือนเดิมก็ไม่น่านะ ก็เลยเพิ่มความล้ำกว่า เพราะใจป้ำกว่า เลยจัดให้สำหรับ New TABLET 10HD ที่มาพร้อมคำสั่งเสียงในตัวเพื่อสั่งการควบคุมอุปกรณ์ต่างๆในห้อง #ฟินกว่านี้ไม่มีแล้ว
shadow image
footer image