Header image

Smart Energy

ประหยัดและลดการใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลือง ด้วยระบบอัจริยะ ตัด-ต่อ การใช้พลังงานเมือยาม จำเป็นเท่านั้น

SMART HOSPITAL

อำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วย โดยที่ไม่ต้อง ลุกจากเตียงคนไข้ ก็สามารถควบคุมอุปกรณ์ ทุกอย่างในห้องได้ทั้งหมด

ระบบแสงสว่าง
ระบบปรับอากาศ
ระบบอินเตอร์คอม
ระบบม่านไฟฟ้า
ระบบประตูหน้าบ้าน
ระบบประตู/หน้าต่าง
ระบบซีน
ระบบมัลติมีเดีย
ระบบกล้องวงจรปิด
ระบบแจ้งเตือน
ระบบรดน้ำต้นไม้
ระบบเซ็นเซอร์
SMART HOSPITAL
Smart hospital
More than convenience
เพิ่มความสะดวกสบายให้คนป่วย

ระบบม่าน เปิด-ปิด อัติโนมัติ ตามความเข้มของแสงที่ได้ถูกกำหนดค่าไว้สำหรับ แต่ละห้องของคนไข้
แอร์ถูกเปิดด้วยอุณหภูมิให้เหมาะสมกับภาวะของคนไข้นั้นๆ รวมถึงวัดค่าความชื้น อุณหภูมิในห้อง เพื่อปรับอุณหภูมิรวมถึงระบบฟอกอากาศก็ให้ทำงานอัติโนมัติ
ใช้แสงสีของไฟ rgb เป็นลูกเล่นในการแจ้งเตือนคนไข้ ว่าถึงเวลาทานยาแล้ว หรือหมดเวลาเยี่ยมแล้ว เป็นต้น
คนไข้ รวมถึงญาติของคนไข้ สามารถติดต่อสื่อสารทั้งภาพและเสียง ผ่าน intercom ของระบบกับพยาบาลหรือแพทย์ประจำตัวได้อย่างชัดเจนและทันท่วงที
Motion sensor
ตรวจจับความเคลื่อนไหวในห้องน้ำ พร้อมเปิดปิดไฟให้อัติโนมัติ
Scene sleep
ถูกเปิด ไฟในห้องนอนคนไข้ค่อยๆ หรี่ไฟลง ม่านปิดตัวลง ปิดทีวี พร้อมปรับ อุณหภูมิแอร์ให้เหมาะสม
Flood sensor
ติดไว้ในห้องน้ำ เพื่อป้องกันคนไข้ลื่นหกล้มในห้องน้ำ
Panic Button
ติดไว้ที่ห้องน้ำ ในกรณีฉุกเฉิน